Produkter

  Kom gärna i kontakt med oss via vår E-mail info@wikers.se eller ring 0590-15 290 Tillbaka

Dieseltank Dieseltank Dieseltank Dieseltank Dieseltank Tank med miljölåda

IBC 200-300 ligg.

IBC 200-300 stå. IBC 300-650 Klicka för info IBC 1000-3000 Bygeltank 300-IBC 3000
Läs mer Läs mer Läs mer Klicka för större bild Läs mer klicka för större bild
Nyhet IBC 500l Dieseltank 2-fackstank 3-fackstank Biodieseltank Sunnansjömacken
Ritning för service bil Depåtank "Åmot" "Göteborg" "Karlstad"  
Klicka för större bild Läs mer Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild
Jet A1 Flygbränsle Jet A1 Flygbränsle Dieseltank Dieseltank Dieseltank
Container mack Jet A1 Dieseltank Dieseltank Dieseltank Dieseltank
Bensin och Diesel Flygbränsle Firuna 50m3 Klar för pumpmontering Miljöanpassad tank Containeranpassad tank
Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild
Dieseltank Dieseltank Nyhet
Dieseltank Dieseltank Dieseltank Tank för generator Sjömack Ludvika Urea tankar finns integrerat i våra Depåtankar
Tank med BM fäste Tank med slangvinda Tank med slits för skopa Klicka för större bild Klicka för större bild
Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Läs mer
Minimiljöcontainer Dunkställ
Minimiljöcontainer Dunkställ Oljebar Maskinvagn Spilloljetank Övrigt
    För servicebil Klicka för mer info   Rörbockning, laser m.m.
Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Läs mer
Vägtrumma Maskinvagn för bandgrävare Maskinvagn för bandgrävare Maskinvagn för bandgrävare Maskinvagn för bandgrävare Kundbesök
Klicka för mer info Klicka för mer info Klicka för mer info Klicka för mer info  
Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild Klicka för större bild

Wikers i Filipstad är inte ansvarig för innehållet i andra företags hemsidor som ni når genom länkar från vår hemsida.

Wikers i Filipstad AB  Karlstadsvägen 15 - 682 33 Filipstad - Telefon 0590-152 90 - Telefax 0590-108 46 - E-mail info@wikers.se Hemsida www.wikers.se

brännugn depåtank dieseltank tank oil sorbent depåtankar depå diesel dieseltankar cisterner cistern rostfri rostfria dunk dunkställ dunkar dieselcistern hydraultank hydraultankar hydraul