Skogstanken 1000L
ADR/IBC Skogstank

ADR/IBC Skogstank typ LB finns i volym 1000 och är certifierat i enlighet med gällande bestämmelser. Tanken är utvecklad för skogs-, lantbruks- och entreprenadmaskiner i mellanstorleksklassen där föraren är i behov av att vara oberoende från ordinarie bensinstationer. Transporterat ut till arbetsområdet ger tanken, väl på plats, möjlighet till optimalt arbetstidsutnyttjande av själva arbetsmaskinen. Tanken kan köras bränsle fylld på lastbil alternativt fyllas på plats av tankbil.

Standard utförande
 • Tanken levereras grön- eller gråmålad med inspektionslucka
 • Fotbalkar
 • Två suganslutningar
 • Lyftöron med extra förankringshål
 • Frostsprängningssäker
 • Kondenslåda
 • Nivåmätare
 • Låsbar topphuv
Extrautrustning
 • Lyftbygel med gummistroppar, fällbar
 • Låsbart oljeskåp(B=650, Dj=360, H=900 mm)
 • Lyftkätting, 2 part. Certifierat
 • Handpump
 • Elektriskt pump 12/24 VDC med 4 m slang & manuell pistol
 • Automatpistol
 • Alternativa färger