Skogstanken 1000L

ADR/IBC Skogstank

ADR/IBC Skogstank typ LB finns i volym 1000 och är certifierat i enlighet med gällande bestämmelser. Tanken är utvecklad för skogs-, lantbruks- och entreprenadmaskiner i mellanstorleksklassen där föraren är i behov av att vara oberoende från ordinarie bensinstationer. Transporterat ut till arbetsområdet ger tanken, väl på plats, möjlighet till optimalt arbetstidsutnyttjande av själva arbetsmaskinen. Tanken kan köras bränsle fylld på lastbil alternativt fyllas på plats av tankbil.

Begär offert på Skogstanken 1000L
Prisförfrågan
Säkra produkter

Godkända av NET

ISO 9001:2015

ISO 3834

EN 1090