Användningsområden för dieseltankar i plåt

Dieseltank i plåt? Välj Wikers för kvalité oavsett ditt användningsområde

Vi har som ambition att vara kundens förstahandsval vid inköp av ny Dieseltank i plåt. Wikers hjälper företag inom flygindustri, bygg, skog industri med specialtillverkade bränsletankar i olika storlekar. Vi har lång erfarenhet av kundanpassade lösningar där säkerhet och slittålighet ställt höga krav på vår produkt.

Våra tankar produceras enligt europeiska säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder, därmed kan du känna dig trygg när du beställer en bränsletank från Wikers. Dessutom står vi för löpande support och underhåll för våra kunder, allt för att bli er långsiktiga partner inom bränsletillförsel.

Användningsområden

Skogsmaskiner

ADR/IBC Skogstank typ LB finns i volym 1000 och är certifierat i enlighet med gällande bestämmelser.

Tankarna är utvecklade för skogs-, lantbruks- och entreprenadmaskiner i mellanstorleksklassen där föraren är i behov av att vara oberoende från ordinarie bensinstationer

Läs mer

John Deere skogsmaskin

John Deere skogsmaskin

Säkra produkter

Godkända av NET

ISO 9001:2015

ISO 3834

EN 1090

  Lämna ett meddelande

  Fördelar med Wikers

  1

  Miljövänligt

  Huvuddelen av produktionen sker i Sverige. Vi använder svenskt stål som råmaterial. Mindre transportbehov av råvaror gör oss miljövänliga.

  2

  Svenskt kvalitetsstål

  Den svenska järn- och stålindustrin har en lång historia. I dag motsvarar svenskt stål hög kvalitet.

  3

  Ansökning myndigheter

  Vi hjälper dig att skriva alla nödvändiga ansökningar till myndigheterna. Spara tid med vår hjälp.

  4

  Strikta produktionskriterier

  Våra produkter tillverkas i enlighet med gällande europeiska säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder.

  5

  Snabba leveranser

  Vi tillverkar centralt i Örebro i Sverige, vilket säkerställer snabbast möjliga leverans.

  6

  Flexibel finansiering

  Vi erbjuder ett antal enkla betalningsmetoder, som också inkluderar månatliga utbetalningar för uthyrning av tanksystem.

  Att äga och transportera en Dieseltank i plåt innebär ett ansvar

  ADR är en förkortning för ”Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” vilket är ett europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg. Att vi och många andra kallar våra dieseltankar för ADR tank är helt enkelt då det innebär att tanken följer europeiska säkerhetsföreskrifter vilket är en garanti för att vi har utfört tillverkning, märkning och förpackning av produkten på ett säkert sätt. En dieseltank bör hanteras med största noggrannhet vid både användning såväl som vid transportering i trafiken. Det är därför dessa produkter kräver speciella riktlinjer för att få användas i trafiken. Av den anledningen används ADR tank som ett stående kvalitetsbegrepp.