Herobild för produkt på en traktor

Dubbelmantling dieseltank 3000 liter

Beskrivning

Dubbelmantling dieseltank 3000 liter är en miljölåda till vår största dieseltank.

30000,00 kr