Hero bild

Bra att veta om bränsletankar

Flaktankar, transporttankar, pickuptankar eller skogstankar – bränsletankar kan ha många namn, ofta utifrån användningsområde. Generellt gäller att de är en viktig del av infrastrukturen för bränsleleverantörer och en integrerad del av systemet för många användare.

puff_dieseltank_pa_pickup

Bränsletankar i olika material

Bränsletankar finns i olika storlekar och volymer. I allmänhet är tankar för bilar mindre än kommersiella bränsletankar för större fordon. Tankarna kan vara fasta eller mobila, tillverkade av olika material – till exempel stål, aluminium och plast – och avsedda för olika typer av bränsle (till exempel bensin och diesel). Vilken variant som passar bäst beror på avsedd användning.

 

Wikers erbjuder dieseltankar i stål – ett prisvärt och robust material som håller länge.

 

När det gäller cisterner, behållare för vätska eller gas i eller ovan mark, finns det särskilda regler kring både tillverkning och användning. Wikers tillverkar inte cisterner.

Läs mer om olika material

Ståltankar – hållbara och prisvärda

Stål- och aluminiumtankar har en obegränsad förbrukningstid så länge de går igenom besiktningen. Detta till skillnad från plasttankar som har en förbrukningstid på fem år. Ståltankar är billigare och enklare att tillverka än aluminiumtankar men väger lite mer och kan rosta om du inte tar hand om dem.

Till våra dieseltankar
puff_plattankar

Aluminiumtankar – kostar lite mer

Plasttankar är billigast att tillverka och du kan få en relativt stor tank för en hyfsat liten summa. Plasttankarna väger mycket mindre än både aluminium- och ståltankar. Men vid lite större volymer spelar det inte så stor roll då det är innehållet som står för majoriteten av vikten och inte tanken i sig.

 

Det stora problemet med plasttankar är att de har en begränsad hållbarhetstid vid förvaring av bränsle. Efter fem år är plasttankar förbrukade och får inte användas för farligt gods längre. Plasttankar är mindre robusta än aluminium- och ståltankar – å andra sidan rostar de inte och är smidiga att rengöra.

Aluminiumtankar är dyrare i tillverkningskostnad än ståltankar men har fördelen att de väger lite mindre än ståltankarna samt att de inte riskerar att rosta.

Läs mer om bränsletankar av aluminium

Plasttankar – förbrukas snabbt

Plasttankar är billigast att tillverka och du kan få en relativt stor tank för en hyfsat liten summa. Plasttankarna väger mycket mindre än både aluminium- och ståltankar. Men vid lite större volymer spelar det inte så stor roll då det är innehållet som står för majoriteten av vikten och inte tanken i sig.

 

Det stora problemet med plasttankar är att de har en begränsad hållbarhetstid vid förvaring av bränsle. Efter fem år är plasttankar förbrukade och får inte användas för farligt gods längre. Plasttankar är mindre robusta än aluminium- och ståltankar – å andra sidan rostar de inte och är smidiga att rengöra.

Läs mer om bränsletankar i plast
ikon_pickup2_adr

ADR-tankar – för farligt gods på väg

ADR är ett europeiskt regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg. Med ADR-tankar avses tankar som är godkända för att frakta farligt gods på landvägar i Europa. ADR är en förkortning för ”Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”. I ADR-S, står bokstaven S för den svenska utgåvan.

Alla Wikers tankar är ADR-godkända.

Läs mer om ADR-tankar

IBC-tankar – för flytande och svårhanterliga vätskor

IBC står för Intermediate Bulk Container och är en typ av behållare för vätskor eller bulklast. De är konstruerade för att på ett smidigt sätt transportera ämnen som annars är mer svårhanterliga. Formen på tanken är vanligtvis kubisk och anpassad för maskinell hantering. Den kubiska behållaren är oftast innesluten i en nätbur.

 

Eftersom IBC:er ofta används för att transportera farligt gods finns det en del krav på utformningen, bland annat gällande volym, material och hållbarhet. Alla Wikers tankar är IBC-tankar.

Till Wikers dieseltankar
ibc-behållare