När sparar vi dina uppgifter?

Om du kontaktar oss via telefon eller hemsida och vi anser att kontaktuppgiften är relevant, då behåller vi den. Det baserar vi på berättigat intresse. Utöver detta spar vi självklart uppgifter om du är eller varit kund hos oss inom skälig tid.

Allmän GDPR info

Från den 25 maj 2018 följer Wikers i Filipstad AB den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning: PuL 1998:204.

Vi vill ge våra kunder så god service som möjligt. Samtidigt ska kraven i GDPR och övriga lagar följas. Nedan får du information om vilka personuppgifter Wikers i Filipstad AB hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR.

Wikers i Filipstad AB hanterar personuppgifter i olika avseenden. Av de listade punkterna nedan framgår det stöd vi har i GDPR (Dataskyddsförordningen) för hanteringen:

 • Vi hanterar personuppgifter för att kunna kontakta dig som befintlig kund.
 • För att kunna kontakta dig gällande våra tjänster använder vi adressuppgifter som vi fått från kontaktformulär på hemsidan. Den behandlingen baserar vi på berättigat intresse.

Grundläggande för hantering av personuppgifter är:

 • Vi följer förordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. Vi kan även visa att vi följer förordningen.
 • Dina uppgifter skyddas av sekretess och regler för medarbetarna som hanterar dem.
 • Vi kontaktar inte personer under 16 år utan målsmans godkännande.
 • Personuppgifter som vi använder lämnas aldrig vidare för andra syften än de vi bestämt och informerar om.
 • Vi lagrar inte mer information eller längre än vi behöver. All data raderas enligt rutin så snart den inte används.
 • All hantering av personuppgifter dokumenteras och där framgår bland annat syfte och omfattning.
 • Det är enbart de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem.
 • Skulle personuppgifter ändå spridas, förstöras, eller förvanskas hos oss informeras både de berörda och Dataskyddsmyndigheten med en beskrivning av vad som har hänt samt vad vi gjort för att lösa ärendet.

Du som har personuppgifter i våra register har rätt till nedanstående:

 • Att få tydlig information från oss, ex. när du lämnar samtycke till hantering av personuppgifter.
 • Att begära utdrag för att kunna se vilka uppgifter vi behandlar gällande dig. Utdraget, som är kostnadsfritt, kan du få muntligt, elektroniskt eller i pappersform. Vi svarar dig inom 30 dagar.
 • Om det visar sig att våra uppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga kommer vi att rätta dem.
 • Du kan också begära att vi ska upphöra med en viss behandling av personuppgifter, exempelvis att göra utskick till dig. Det är inte alltid möjligt eftersom andra intressen kan gå före.
 • Kontakta oss om du undrar över något. Vi hoppas kunna lösa alla dina frågor. Skulle du behöva mer information kan du kontakta Dataskyddsmyndigheten.

Cookie-policy

Vi använder cookies och relaterade spårningstekniker för att förbättra hur vår webbplats fungerar för dig som besökare. Nedan listas de cookies som vi använder på wikers.se

CookieTyp av cookieVaraktighetBeskrivning
CookieScriptConsentFörsta part1 månadDenna cookie används av Cookie-Script.com-tjänsten för att komma ihåg preferenserna för besökarens cookie. Det är nödvändigt att Cookie-Script.com cookiebanner fungerar korrekt.
CookieTyp av cookieVaraktighetBeskrivning
sbjs_sessionFörsta part30 minuterDenna cookie används för att spåra användaraktivitet och sessioner för att förbättra webbplatsens prestanda och användbarhet, vilket hjälper till att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen.
sbjs_migrationsFörsta partSessionDenna cookie används för att spåra användarinteraktioner och migration mellan olika sidor eller delar av webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och webbplatsprestandaanalysen.
sbjs_current_addFörsta partSessionDenna cookie används för att lagra information om det aktuella besöket för att skilja mellan användare och sessioner. Det innehåller vanligtvis detaljer som källa till trafik, kampanjdata och användarbeteende för att hjälpa till att spåra och analysera effektiviteten av marknadsföringskampanjer.
sbjs_first_addFörsta partSessionDenna cookie används för att lagra detaljer om användarens första besök på webbplatsen, inklusive tidsstämpel, refererande webbplats och källa till trafiken, för att bedöma effektiviteten av marknadsföringskampanjer och webbplatskällor.
sbjs_currentFörsta partSessionDenna cookie används för att spåra användarnas aktiviteter och interaktioner på webbplatsen för att underlätta bättre analys och förståelse av trafikkällor och användarbeteende.
sbjs_firstFörsta partSessionDenna cookie används för att lagra information om användarens första session på webbplatsen. Det spårar detaljer som den källa från vilken användaren kom, den väg de tog, vilken sökmotor och sökord användes, och deras plats vid tidpunkten för det första besöket. Denna information används för att analysera och förbättra webbplatsens prestanda genom att förstå användarnas beteende.
sbjs_udataFörsta partSessionDenna cookie används för att lagra användarspecifika data för att övervaka och analysera effektiviteten i reklamkampanjerna och optimera användarupplevelsen på webbplatsen.