Hero bild

Bränsletankar av aluminium

Aluminium är ett lätt och korrosionsbeständigt material som används vid tillverkning av bränsletankar. En av fördelarna med aluminium är dess låga vikt, vilket gör att tankarna blir lätta att hantera och transportera.

Dyrare än andra material

Den främsta nackdelen med aluminium är kostnaden. Aluminium är vanligtvis dyrare än andra material som används för tillverkning av bränsletankar, vilket kan öka de initiala inköpskostnaderna för en aluminiumtank jämfört med en tank tillverkad av billigare material som stål.

Risk för bucklor

Även om aluminium är ett starkt material, som kan motstå deformering och skador vid normal användning och hantering, kan det inte matcha stålets motståndskraft mot mekanisk påverkan. Aluminium är mjukare än stål, vilket gör det mer mottagligt för bucklor och andra skador vid kollisioner eller hårda stötar.

Rostfria och formbara

Eftersom aluminiumtankar inte rostar passar de bra för användning utomhus, där de kan utsättas för fuktighet och olika väderförhållanden utan att riskera korrosion och försämring. De är relativt lätta att rengöra och kräver inte regelbunden behandling för att motverka korrosion. Aluminium kan formas och bearbetas för att passa olika designkrav, vilket ger tillverkare och användare större flexibilitet när det gäller utformningen av bränsletankar.

Wikers tillverkar inte bränsletankar av aluminium.

Vill du veta mer?