Hero bild

Bränsletankar av plast

Plast är betydligt lättare än material som stål eller aluminium, vilket gör plasttankar enkla att hantera och transportera. Nackdelarna är benägenheten att deformeras och miljöpåverkan som bör övervägas vid valet av bränsletankmaterial.

Rostfria och lätta att rengöra

Plasttankar är korrosionsbeständiga, vilket innebär att de inte rostar eller korroderar som vissa andra material kan göra. Detta gör dem till ett bra val för användning i miljöer där de kan utsättas för fuktighet eller andra korrosiva ämnen utan att försämras över tiden. Plasttankar är vanligtvis enkla att rengöra och kräver minimalt underhåll för att hålla dem i gott skick.

Plast är billigare

Plasttankar är oftast prisvärda jämfört med tankar tillverkade av andra material som till exempel aluminium. Eftersom plast är ett relativt billigt material att tillverka, kan det leda till lägre produktionskostnader och därmed lägre inköpspriser för konsumenterna.

Formbara – men inte hållbara

En fördel med plast är dess formbarhet och flexibilitet. Det gör det möjligt för tillverkare att skapa tankar i olika former och storlekar för att passa olika fordon och användningsområden. Men det är inte bara en fördel. Plast har en benägenhet att deformeras eller skadas vid höga temperaturer eller vid kollisioner. Plasttankar är därför mindre hållbara än tankar tillverkade av stål eller aluminium och kan behöva bytas ut oftare vid skador.

Plasttankar påverkar vår miljö

Den kanske största nackdelen med plast är dess miljöpåverkan. Plast är inte biologiskt nedbrytbart och kan bidra till miljöproblem som förorening och skräp om det inte hanteras på rätt sätt. Dessutom kan vissa plaster utsöndra giftiga ämnen eller kemikalier över tiden, vilket kan vara skadligt för miljön och människors hälsa.

Wikers tillverkar inte bränsletankar av plast.

Vill du veta mer?