Hero bild

IBC-tankar

IBC står för Intermediate Bulk Container, vilket är en typ av tank som används för att transportera och lagra stora mängder vätskor och andra material, inklusive diesel. En IBC-tank är vanligtvis tillverkad av plast, metall eller en kombination av båda och har oftast en volym på mellan 500 och 1000 liter. Dessa tankar är konstruerade för att vara lätta att hantera, transportera och förvara, samtidigt som de ger en säker och effektiv lösning för bulktransport av vätskor.

Skillnad mellan ADR-tank och IBC tank

Skillnaden mellan en IBC-tank och en ADR-tank ligger främst i syftet och regelverket som reglerar deras användning. Medan ADR-regelverket är specifikt utformat för transport av farliga ämnen på vägarna och kräver strikta säkerhetsstandarder och certifieringar för tankar och fordon, är IBC en mer generell term som beskriver en typ av behållare för bulktransport av vätskor. ADR-regler gäller främst för transporter av farligt gods, medan IBC-tankar kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive icke-farliga vätskor.

Regler för IBC-tank

För att kallas IBC måste en tank uppfylla vissa specifikationer och krav. En IBC-tank måste vara konstruerad för att vara stabil och tålig nog att hantera stora mängder vätska och kunna hantera påfrestningar från transport och hantering. Den måste vara lämpligt märkt och förseglad för att säkerställa att innehållet är korrekt identifierat och skyddat mot förorening.

När det gäller regler och bestämmelser kan användningen av IBC-tankar regleras av olika nationella och internationella standarder och föreskrifter, beroende på användningsområdet och innehållet i tanken. För transport av farliga ämnen kan ADR-regelverket gälla för IBC-tankar, medan andra standarder och föreskrifter kan tillämpas för icke-farliga vätskor.

Flera fördelar med IBC-tank

En IBC-tank är en kostnadseffektiv och praktisk lösning för bulktransport och lagring av vätskor som diesel. Dessutom är IBC-tankar vanligtvis lätta att hantera och transportera, vilket gör dem idealiska för användning på platser där tillgång till tung utrustning kan vara begränsad.

En säker lösning för människa och miljö

Genom att välja en IBC-godkänd tank kan man också vara säker på att man följer gällande regler och föreskrifter för transport och hantering av vätskor och att man säkerställer säkerheten för både människor och miljön. Användningen av IBC-tankar bidrar till att minska risken för olyckor och spill genom att tillhandahålla en säker och tillförlitlig lösning för bulktransport av vätskor.

Vill du veta mer?